Organisatieadvies voor verzuim en re-integratievraagstukken, van dossier tot beleidsniveau

Sociaal Bedrijfskundig Advies

voor branches/sectoren

Branches, werkgeversverenigingen en sectoren nemen steeds meer initiatieven om duurzame inzetbaarheid & vitaliteit op de kaart te zetten. Dat kan zijn in de vorm van verzuimloketten, brancheloketten, aanbieden van verschillende producten/diensten op basis van een zogenaamd cafetariamodel, projecten om duurzame inzetbaarheid bij hun achterban te bevorderen etc. etc. Het uitwerken, opzetten en coördineren van dergelijke activiteiten is complex.  Los van de diversiteit aan aandachtsgebieden en mogelijke uitvoerende partijen, spelen de verschillende belangen een rol. Kernwoord daarin is “verbinden”. Maar dan niet alleen vanuit de procesmatigheid, maar ook vanuit de inhoud.

Pyxus kan u daarbij helpen. Binnen Pyxus is er jarenlange ervaring met het opzetten en begeleiden van dergelijke projecten en vormen van dienstverlening. Pyxus is volledig onafhankelijk en kan vanuit die positie in combinatie met aanwezige kennis van de verschillende vakgebieden, het beste resultaat voor u en uw achterban behalen.

Wat doen wij

  • (Ondersteuning bij) opzet en inrichting van brancheloketten waarbij geredeneerd wordt vanuit de behoefte van de opdrachtgever i.p.v. het aanbod van de arbodienst en/of verzuim/WGA verzekeraar
  • Ondersteuning en advisering van directies over het algehele verzuim- en re-integratiebeleid, borging van processen, taken, kostenbewaking en – besparing
  • Projectmanagement /ondersteuning en adviseren van (bedrijfstak of bedrijfseigen) CAO partijen /sector(fondsen)/werkgeversverenigingen/pensioenverzekeraars, over het inzetbaarheidsbeleid (preventie, verzuim, re-integratie, in-door-uitstroom, diversiteit)
to top button