Organisatieadvies voor verzuim en re-integratievraagstukken, van dossier tot beleidsniveau

Re-integratietrajecten 2e spoor & outplacementtrajecten

hulp bij mobiliteit

Re-integratietrajecten 2e spoor

Het uitgangspunt van een re-integratietraject is om de medewerker te ondersteunen bij het vinden van werk bij een andere werkgever (“re-integratie 2e spoor”). De weg daarna toe kan heel verschillend zijn, want iedereen is anders. We vinden dus dat geen standaard re-integratietrajecten bestaan.

Elk traject begint met een uitgebreid intakegesprek. Het intakegesprek wordt bij voorkeur bij de medewerker thuis gehouden, in de eigen vertrouwde omgeving. Over het algemeen zal het hierbij gaan om twee gesprekken. Er wordt o.a. gekeken naar de wensen, ondersteuningsbehoefte, de belemmeringen en de kwaliteiten. Aan de hand daarvan bepalen we de beste kansen op de arbeidsmarkt. Er worden realistische doelen gesteld en geven aan wat nodig is om dat doel te bereiken. Denk hierbij aan de mate van bemiddeling en begeleiding. Dit alles wordt beschreven in een trajectplan.

Wat wel standaard is, is dat alle begeleidingstrajecten in modules van 3 maanden worden aangeboden. Op basis van de voortgang, kunnen we het traject (in overleg) steeds met 3 maanden verlengen. Om de opdrachtgever te overtuigen van onze inzet, bieden we deze trajecten aan op basis van het ‘no cure, less pay’ principe.

Outplacementtrajecten

Soms verliezen werknemers noodgedwongen hun baan door bijvoorbeeld een reorganisatie. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom de werknemer en de werkgever niet meer met elkaar verder kunnen/willen.  Er wordt dan vaak een outplacementtraject ingezet. Maar medewerkers die hun baan verliezen, ervaren en verwerken dit elk op hun eigen manier. Door hier rekening mee te houden en de juiste interventie toe te passen, levert dit een grote bijdrage aan de voortgang van het verwerkings- en sollicitatietraject. Pyxus zet een traject in vanuit maximale en oprechte betrokkenheid, waarbij de kandidaat centraal staat, waardoor de kandidaat zelfredzaam, weerbaar en vanuit het eigen talent onderscheidend wordt in de arbeidsmarkt.

Tijdens het outplacement- en bemiddelingstraject begeleidt en bemiddelt een adviseur één of meerdere werknemer(s) zo snel als mogelijk, rekening houdend met de mogelijkheden, kwaliteiten en wensen van de werknemer, naar een nieuwe en passende werkkring.

De afzonderlijke onderdelen van dit programma hebben een gemeenschappelijk doel: zo snel als mogelijk een nieuwe en passende dienstbetrekking vinden, die het beste bij de wensen en mogelijkheden van de individuele werknemer past. Wij willen er immers zeker van zijn dat de overstap succesvol en naar ieders tevredenheid verloopt, zowel nu, als in de toekomst.

Het begeleidingstraject

Het begeleidingstraject wordt middels modules samengesteld, geheel naar de wens van de opdrachtgever. Trajecten worden aangeboden in 3 – 6 – 9 maanden.

to top button