Organisatieadvies voor verzuim en re-integratievraagstukken, van dossier tot beleidsniveau

Professionaliteit & kwaliteit

een pragmatische aanpak
Pyxus-Portret_Ton

Ton Christianen RSBA

oprichter Pyxus

Rode draad

De rode draad door mijn opleiding en werkervaring heen, is die van de pragmatische aanpak. Vergaren van kennis, mezelf blijven ontwikkelen, maar ook simpelweg gewoon “doen”. Aanpakken en oplossen. Benaderd vanuit de mens. De geldende wetten, regels en vraagstukken raken de werknemer als mens en de ondernemer als mens.

Ook in zijn/haar inkomen, schadelast, baanbehoud, continuïteit. Ik handel dan ook vanuit de overtuiging dat er geen sprake is van een tegengesteld belang, maar van een gezamenlijk belang. Ik heb altijd willen weten wat de effecten zijn op de mens (dossierniveau) en wil dat vertalen naar bedrijfsniveau (operationeel/strategisch beleidsniveau.)

Benadering

Vraagstukken benader ik vanuit twee basisprincipes: “neem afstand en overzie” en “als het niet linksom kan, dan gaat het rechtsom”. Door afstand te nemen en te overzien, krijg ik een beter beeld wat het effect is van beoogde oplossingsrichtingen op de gehele organisatie. Tevens doorzie ik wat de uitspraken van de ene professional voor effect hebben op die van de andere professional.

Hier kan op geanticipeerd worden (casusniveau) maar ook beleid op gemaakt worden om dat te voorkomen. Bij het zoeken naar oplossingen laat ik me niet snel leiden door wat niet zou kunnen, maar zoek naar manieren waarop het wel kan. Kies daarbij niet altijd voor de begaande wegen, maar leg indien nodig nieuwe paden aan.

Expertisegebieden

 • Complex verzuim
 • Sociaal Bedrijfskundig Advies
  bedrijfskundig en strategisch benaderen van inzetbaarheidvraagstukken zoals preventie, verzuim, re-integratie, duurzame inzetbaarheid/vitaliteit
 • Verticale bedrijfskundige expertise
  zowel kennis van dossier als van beleidsniveau. Doorzien en anticiperen op wat het effect is van zowel bottom-up als top-down benaderingen
 • Projectmanagement tbv branches/sectoren
  op gebied van preventie, verzuim, re-integratie, duurzame inzetbaarheid/vitaliteit
 • Product/dienst ontwikkeling

Aantoonbare kennis & kunde

Voor het aantonen van kennis, kunde en professioneel handelen, is Pyxus (onder de persoonsnaam T. Christianen) geregistreerd/aangesloten bij Stichting RSBA, bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (www.nobco.nl) bij de Beroepsvereniging Arbeids- en Organisatiedeskundigen (www.baeno.nl) en bij het CRKBO vermeld als geregistreerd docent (www.crkbo.nl). Een Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur staat na het behalen van het diploma, het blijven voldoen aan de eisen van permanente educatie en naleving van de gedragscode, ingeschreven bij de Stichting Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (www.stichtingrsba.nl).

 

Voor een korte grafische uitleg over wat een RSBA nu doet (promotiefilmpje van de opleiding tot RSBA):

Kwantiteit & continuïteit

Pyxus werkt samen met regionale re-integratiedeskundigen voor de uitvoering van mobiliteitsvraagstukken zoals 2e spoor trajecten en outplacementtrajecten. Als een opdrachtgever één of meerdere medewerkers wil laten begeleiden worden deze door één van deze samenwerkingspartners begeleidt onder auspiciën van Pyxus. Op die manier garandeert Pyxus constante kwaliteit en afdoende kwantiteit.

Pyxus & Privacy

Privacy is een groot goed. Daar dient zorgvuldig mee te worden omgegaan. Vanzelfsprekend werkt Pyxus binnen de door de wetgever gestelde kaders hoe om te gaan met de verwerking van gegevens. Benieuwd hoe Pyxus dat doet? Klik op het Privacyreglement om daar meer over te lezen.

to top button